Liiton tarkoitus ja toiminta (liiton sääntöjen 2§)

InTek on Destia Oy:n palveluksessa olevien toimihenkilöiden muodostamien yhdistysten liitto. InTek:n tarkoituksena on jäsenyhdistystensä keskuselimenä edustaa jäsenyhdistyksiä. Intek valvoo jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten ammatillisia, sosiaalisia, oikeudellisia ja palkkauksellisia etuja Destia Oy:ssä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi InTek:

  • käy neuvotteluja palkkausta tai muita ammatillisia etuja koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä sekä tekee ja allekirjoittaa niistä sopimuksia
  • avustaa jäsenyhdistyksiään ja niiden jäseniä oikeudellisissa  kysymyksissä
  • työskentelee sosiaalisen ja muun jäsenkuntaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi  
  • kehittää ja edistää ammatillista järjestäytymistä sekä tukee jäsenyhdistysten toimintaa
  • suorittaa opintotoimintaa järjestämällä kokous-, neuvottelu ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa toimintaansa tukevaa julkaisutoimintaa